Locaties

Margrietschool - Zuid

Gras naast schoolplein en fietspad bij de Margrietschool ingezaaid met wilde bloemen weide. Oppervlakte 500 m2

ingezaaid: 6 mei 2020

Margrietschool-Zuid , Aardbeigaarde 4.

situatie 22 april 2020

6 mei 2020

markering met tegel in de stoep

29 mei

3 juni: eerste zaadjes komen op! En de kinderen hebben de school versierd met bloemen!

10 juni: heggewikke heeft er zin in!