Bloeiend Nieuwegein

Maak plaats voor wilde bloemen!

DOEL

Het doel van Bloeiend Nieuwegein is verhoging van de biodiversiteit in de buurt, binnen de bebouwde kom, en betrekken van jeugd bij de natuur.

Hiermee wordt invulling gegeven aan World Health Organization Sustainability Development Goals: WHO – SDG’s, met name doel 15: herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit.

De persoonlijke inspiratie komt van de campagne van Natuurmonumenten ‘Maak plaats voor wilde bloemen’:

Om het tij te keren, riep Natuurmonumenten in 2019 iedereen op plaats te maken voor wilde bloemen. Langs wegen, in tuinen en op het platteland. Waar wilde bloemen zijn, zijn insecten. Waar wilde bloemen zijn, is natuur.

WAT GAAN WE DOEN

Bloeiend Nieuwegein realiseert dit door verhoging van het bloemenaanbod in de gemeente en zo meer leefruimte te bieden aan bijen en insecten. Dit gebeurt door omzetten van grasstroken naar zaaibedden, die worden ingezaaid met zaad voor wilde bloemen. Deze natuurgerichte aanpak wil Bloeiend Nieuwegein combineren met het educatieve doel door samenwerking met basisscholen en integratie van de werkzaamheden in een natuur lesprogramma.

meer weten: lees het interview met Josien van Harten,

advies krijgen kan ook .

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door:

Josien van Harten - Bloeiend Nieuwegein - josien@bloeiendnieuwegein.nl - www.bloeiendnieuwegein.nl

Stichting Bloeiend Nederland - KvK 80802052